top of page

BETALNINGSVILLKOR

Kunden är skyldig att bekanta sig med innehållet och villkoren för den erbjudna turen/resan/äventyret. Om kunden finner oklar information eller misstag i informationen måste han / hon rapportera detta till Living Archipelago före betalningen sker. En ömsesidig avtalsenlig skyldighet träder i kraft då en kundorder sker eller godkännandet av Living Archipelagos erbjudande. Bokningen är officiell och ett bindande avtal görs när kunden registrerar sig för resan/äventyret och Living Archipelago får betalning för resan/äventyret.

 

ANNULLERINGSVILLKOR 

 

Flera dagars tur (avbokning gjord av kunden)

En avbokning som görs av deltagaren/kunder ger rätt till följande återbetalningar av betalningen:

• mer än 30 dagar före aktivitetsstart: 100% återbetalning

• mindre än 30 dagar före aktivitetsstart: 70% återbetalning

• mindre än 14 dagar före aktivitetsstart: 50% återbetalning

• mindre än 7 dagar före aktivitetsstart: ingen återbetalning

Dags tur (avbokning gjord av kunden)

En avbokning som görs av deltagaren/kunder ger rätt till följande återbetalningar av betalningen:

• mer än 24 timmar före aktivitetsstart: 100% återbetalning

• mindre än 24 timmar före aktivitetsstart: ingen återbetalning

Om kunden plötslig insjuknar och har ett läkarintyg över detta tillstånd, får han / hon en fullständig återbetalning av resan/äventyret.

 

ANNULLERINGSVILLKOR 

(avbokning gjord av Living Archipelago)

I en osannolik situation att Living Archipelago skulle behöva avbryta resan/äventyret rekommenderar vi att kunden har en aktuell/uppdaterad reseförsäkring. Reseförsäkringen ersätter för ändrade reseplaner i sådana situationer. 

Om omständigheterna av någon anledning tvingar Living Archipelago att avbryta resan som planerats, kommer vi att göra vårt yttersta för att planera resan på ett annat men likartat sätt. Om detta alternativ inte passar kunden får kunden en återbetalning av resan. I de omständigheter var Living Archipelago inte får tillräckligt med kunder/deltagare i resan/äventyret, har de rätten att inte fullgöra/utföra/verkställa resan/äventyret genom att 30 dagar före aktivitetsstart skicka förhandsinformation om detta till kunden. I dessa fall får kunden en 100% återbetalning av Living Archipelagos avgifter för resan/äventyret.

HYRESVILLKOR

Kajakutrustningen hyrs endast ut till personer med de tekniska och säkerhetsfärdigheter som krävs för att paddla i en dynamisk miljö. Till dessa färdigheter räknas kajakräddning, förståelse för väder samt kallt vatten, kajakhanteringstekniker och grundläggande navigationsfärdigheter. 

Utrustning för fiske, utomhusverktyg och gårdsspel hyrs endast ut till personer som förstår sig på hur de ska hantera utrustningen utan att skada sig själv, andra, själva utrustningen eller miljön. Ifall du är osäker på dina egna färdigheter, fråga oss innan du hyr. De grundläggande färdigheterna som behövs för användning av all utrustning kommer att läras i början av äventyret/resan. Kunden ansvarar för eventuella skador på utrustningen under hyresperioden och debiteras för eventuella reparationer. Utrustningen ska rengöras, tömmas och återlämnas till sin markerade plats efter användning. Living Archipelago har rätt att ta utrustningen från kunden om den används på ett felaktigt och skadligt sätt.

 

INTEGRITETSPOLICY

Living Archipelago AB (vi ) respekterar integriteten av våra kunder, besökare och användare på denna webbplats. Denna policy ("Integritets upplysning") är avsedd att informera dig om vår policy och praxis angående insamling, användning och utlämnande av all personlig information som vi skaffat oss om dig baserat på din användning av vår webbplats, produkter eller tjänster. "Personlig information ” är information om dig som är personligt identifierbar för dig som ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och annan icke-offentlig information som är kopplat till det föregående. Vi följer noggrant hur personlig information används och delas. Vi använder personlig information på ett förnuftigt sätt. Vi kommer heller inte att sälja din personliga information till någon tredje part, men vi kan överlämna denna information till en tredje part om vi anser att de bättre kan uppfylla din CONSULTATION eller begäran om service. 

 

ANVÄNDARINNEHÅLL

Genom att besöka vår webbplats eller använda våra produkter och tjänster godkänner du villkoren i denna integritets upplysning. Du samtycker till behandlingen av din personliga information enligt denna integritets upplysning. Personlig information kan behandlas av Living Archipelago AB.

 

INSAMLING AV PERSONLIG INFORMATION

Den personliga information som vi samlar in från dig hjälper oss att lära oss om våra kunder och potentiella kunder. Vi använder denna information för att bättre skräddarsy de produkter och tjänster vi erbjuder.

 

PERSONLIG INFORMATION SOM DU TILLHANDAHÅLLER OSS

Den personliga information vi samlar in om dig är den du frivilligt skickar in till oss. Den personliga informationen som vi samlar in inkluderar, men är inte begränsad till, följande: namn, postadress, webbadress, telefonnummer, e-postadress och den information som finns i e-postmeddelanden eller i annan kommunikation som du skickar till oss eller på annat sätt delar med oss.

 

PERSONLIG INFORMATION INSAMLAD VIA TEKNIK

När du besöker vår webbplats kan viss passiv information om dig samlas in, inklusive din internetprotkolladress, vilken typ av webbläsare och operativsystem som används. Vi använder också kakor och navigationsdata i form av Uniform Resource Locators (URL) för att samla in information om datum och tid för ditt besök samt de lösningar och information som du sökte och tittade på. Denna typ av data samlas in för att göra våra lösningar och tjänster mer användbara för dig. I allmänhet används den personliga datan som du skickar in till oss antingen för att fullgöra våra tjänster & produkter som du beställer, svara på förfrågningar från dig, behandla transaktioner, underlätta din begäran om en offert eller för att hjälpa oss ge en bättre service för våra kunder. Vi kommer inte att dela din personliga information med andra företag om vi inte anser att de kan bättre fullgöra din CONSULTATION & servicebegäran. Vi delar informationen endast i de fall när det är nödvändiga för att vi ska kunna utföra eller fullgöra de produkter och tjänster som din beställning innefattar från oss eller när ett annat företag tillhandahåller produkter eller tjänster till oss.

 

ÖVERLÅTANDE AV PERSONLIG INFORMATION

Vi säljer inte din personliga information till en tredje part. Däremot kan vi behöva överlåta din information till en tredje part om vi anser att de bättre kan uppfylla din CONSULTATION eller servicebegäran. För att bygga lösningarna åt dig kan vi anställa en tredje parter för att hjälpa oss, och i samband med sådan hjälp kan vi ge dem den nödvändiga personliga informationen som du har lämnat in för att de ska utföra sitt arbete. Vi använder också tredje parter för att sköta och lagra din personliga information och för att behandla alla betalningar som du gör till oss. I allmänhet är dessa parter skyldiga att inte använda din personliga information till annat än att tillhandahålla de tjänster som vi begär. Om vårt företag eller våra tillgångar förvärvas av ett annat företag kommer det företaget att ha den personliga information som samlas in av oss varefter de kommer att ha rättigheten och skyldigheten angående din personliga information som beskrivs i denna integritets upplysningen. Vi kan avslöja din personliga information om vi i god tro tror att sådan avslöjande är nödvändig för att (a) följa relevanta lagar eller för att svara på stämningar eller

teckningsoptioner åtalade mot oss; eller (b) för att skydda och försvara våra rättigheter samt egendom eller för att skydda våra webbplats användare eller våra kunders webbplatser.

 

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Länkar till någon annan webbplats länkad från vår webbplats, dvs. webbplatser som vi har skapat för tredje parter, webbplatser vi är värd för tredje parter, websites linked to in our portfolio, and content or blog is for your convenience and does signify our

endorsement of such other website or location or its contents. Vi har ingen kontroll över, granskar inte och kan inte ansvara för dessa externa webbplatser eller deras innehåll. Observera att villkoren i vår integritets upplysning inte gäller för dessa externa webbplatser.


SÄKERHET

Vi använder rimliga åtgärder för att upprätthålla säkerheten för din personliga information. Trots det är tekniska misstag möjliga. Inget företag, inklusive oss, kan helt eliminera säkerhetsrisker förknippade med personlig information. Varje kund har rätt att kontrollera vilken information som lagras om sig själv. Förfrågningar om lagrad data, korrigeringar av data eller borttagning av data ska skickas till info@livingarchipelago.fi. Om kundinformationen enligt kundens tycke på något sätt missbrukas, önskar vi starkt att du kontaktar oss. Det går även att kontakta övervakningsmyndigheten, Finlands dataskyddsombudsman.

DOWNLOAD PDF

bottom of page